SOUNDS GREEK TO ME

Όροι Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού

To “Soundsgreektome.gr” διοργανώνει σε συνεργασία με το πολυκατάστημα Public προωθητική ενέργεια (εφεξής «διαγωνισμό»), στο πλαίσιο της οποίας χαρίζει 3 (τρεις) δίσκους σε έναν μεγάλο τυχερό.

Οι δίσκοι αυτοί τιτλοφορούνται Πασχαλιές Μέσα Από Τη Νεκρή Γη, Ζεστά Ποτά και Κράτα Το Σώου Μαϊμού.

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από το Facebook και το Instagarm και θα μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτόν αποκλειστικά μέσω της σελίδας του Sounds Greek to me στο Facebook, όπως εξηγείται παρακάτω.

Aπ’ το διαγωνισμό θα αναδειχθεί με ηλεκτρονική κλήρωση 1 (ένας) μοναδικός νικητής, μέσα από το ψηφιακό εργαλείο RANDOM COMMENT PICKER.

Για να διεκδικήσει κάποιος το δώρο (3 δίσκοι βινυλίου), θα πρέπει α) να κάνει Like στη σελίδα του Sounds Greek to me και β) να κάνει mention στα σχόλια του post του διαγωνισμού έναν διαδικτυακό φίλο του. Τα δύο παραπάνω βήματα ισχύουν τόσο για το Facebook όσο και για το Instagram.

Ο διαγωνισμός θα έχει συνολική διάρκεια έξι (6) ημέρες. Έγκυροι συμμετέχοντες θα θεωρούνται μόνο όσοι έχουν ακολουθήσει σωστά τα απαιτούμενα βήματα από την κοινοποίηση του διαγωνισμού τη Δευτέρα 23/9/2019 και ώρα 10:00 μέχρι και τη λήξη του το Σάββατο 28/9/2019 και ώρα 23:59.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και η ανάδειξη τoυ νικητή. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του νικητή, εκείνος χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και το Soundsgreektome.gr απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 χρονών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής, η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Τα δώρα μπορούν να αποσταλούν ή να παραληφθούν από τους νικητές κατόπιν συνεννόησης με το Sounds Greek to me μέσω μηνύματος στο Facebook. Οποιαδήποτε προσθήκη, αφαίρεση, αλλαγή ή μετατροπή μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα είναι έγκυρη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Τα δώρα παραλαμβάνει ο ίδιος ο νικητής, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί στην παραλαβή των δώρων, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπό του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν, μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή των δώρων.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει στο μήνυμα της ειδοποίησης της νίκης του από το Soundsgreektome.gr εντός 48 ωρών, το Soundsgreektome.gr διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει νέα κλήρωση, ώστε να επιλαγεί δεύτερος νικητής. Σε περίπτωση που ούτε ο δεύτερος νικητής επικοινωνήσει εγκαίρως, το Soundsgreektome.gr δικαιούται ανακηρύξει τρίτο νικητή κ.ο.κ.

 

ΛΟΙΠΟΙ OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Η ευθύνη του Soundsgreektome.gr λήγει με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τον οποίο επιλέγονται οι νικητές. To Soundsgreektome.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα, φθορές ή έλλειψη ιδιοτήτων των δώρων.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Facebook. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της διοργανώτριας εταιρίας.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και βρίσκεται.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και το Soundsgreektome.gr δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

LOGIN